Link til årsmøtepapirer finner du HER. Dette inkluderer:

  • Innkalling
  • Forslag til arbeidsplan
  • Årsmelding 2018
  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter til regnskap
  • Styrets forslag til vedtektsendringer
  • Valgkomiteens innstilling