– Vi har etterlyst nye verktøy for markedsregulering. I Norge er vi helt avhengig av markedsregulering. Situasjonen har imidlertid vært at stadig flere verktøy er tatt vekk fra landbruket. Da blir det stadig vanskeligere. Nå trengs det i hvert fall dialog. Det viktigste er bred politisk forståelse for at man trenger nye regulerende verktøy, sier nestlederen.

Kilde: Bondebladet