Det er for tida overskot eller ubalanse i mange sektorar i jordbruket som blant anna sauer og egg. Både Norsk Sau og Geit og Norsk Fjørfelag seier det ikkje er behov for nyetableringar på sauer og egg og dei håper svine-sluttpakkane ikkje bidreg til det.

– Dei som lar seg kjøpe ut på svin må evne og sjå at dei ikkje bidreg til å forverre situasjonen i andre næringar. Forhåpentlegvis tar dei signala frå marknadsregulator om at det ikkje er rom for nyetableringar på egg, seier nestleiar i Norsk Fjørfelag, Tone Steinsland.

Kilde (krever innlogging): Nationen