10 til 15 nye hønehus er under oppføring, ifølgje Nortura, som åtvarar mot at stor overproduksjon av egg neste år kan gi prisfall før bøndene.

Overskotet av egg neste år er venta å bli på 2000 tonn eller rundt ein sekspakning med egg per nordmann.

Styreleiar i Norsk Fjørfelag, Kolbjørn Frøseth, er bekymra og tar til orde for nye tiltak for å hindre overetablering.

Kilde: Nationen