Norsk Fjørfelag planlegger et godt møtefora for Norges fjørfeprodusenter i Trondheim i mars 2019 og vi legger enda bedre til rette for sponsorene enn vi gjorde på Hamar i 2018. Vi håper deres firma igjen blir med på vårt felles ”spleiselag i næringa”. Eksponeringen før, under og etter FJØRFEDAGENE avhenger av hvilken sponsorkategori dere velger.