– Resultatene fra NORM-VET-rapporten er en tydelig beskjed til den norske forbrukeren om at det bare er å spise norsk kylling, sier Kolbjørn Frøseth i Norsk Fjørfelag.

For andre året på rad har NORMVET-rapporten, som ble presentert forrige mandag, konkludert med at bruken av antibiotika til behandling av slaktekylling er svært lav.

– Resultatene fra rapporten viser at det er lite bruk av antibiotika i norsk kyllingproduksjon sammenlignet med de fleste andre land. Dette har norsk fjørfenæring all grunn til å være stolt av. Meg bekjent er Norge det eneste landet i verden som ikke bruker antibiotika som forebyggende tiltak, sier Frøseth.

Overvåkingsprogrammet NORM-VET koordineres av Veterinærinstituttet på oppdrag for Mattilsynet, og tar for seg antibiotikaforbruk til dyr, samt antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat. Rapporten viser også at fjørfe brukt i avl er fri for den antibiotikaresistente bakterien MRSA.

– Dette betyr at overvåkingsprogrammene fungerer. Næringa er nok en gang på hugget, sier Frøseth.

Kilde (krever innlogging): Nationen