Ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne (MDG), Grønn Ungdom, tok forrige uke til orde for å avvikle konvensjonell norsk kyllingproduksjon. For et parti som profilerer seg på miljø- og bærekraft, kan det være hensiktsmessig å påpeke noen av fordelene norsk kyllingproduksjon har, nettopp med tanke på miljø- og bærekraft.

Kilde: Nationen