I sitt debattinnlegg i VG 28. mai løfter matjournalist Yngve Ekern opp et tema som det snakkes altfor lite om i det offentlige rom. Som eggprodusent, og styreleder i Norsk Fjørfelag, er jeg langt fra enig i alt han ytrer i innlegget, men avslutningsvis skriver han noe som det er verdt å merke seg: «Vi er nå flere som ønsker at bøndene skal stille større krav. Det vil si slakkere krav til dyrene, større krav til oss som gjerne vil betale for at det vi spiser og drikker skal være helsebringende for både mennesker og dyr.»

For å lese svaret til Kolbjørn Frøseth, les denne artikkelen i VG