Prisnedskriving på korn er helt essensielt for fjørfebønder. Dersom resultatet av årets jordbruksoppgjør ender slik som staten foreslår, tilsvarer dette en betraktelig økning i utgifter for fjørfebøndene i Norge.

Kilde: Nationen