Tor Rune Gudmestad driv eggproduksjon og livkyllingproduksjon på Nærbø i Hå kommune. Han har vore med på fleire rundar med omstilling, i begge produksjonane. I 1998 bygde han om tre livkyllinghus til hønsehus. Det var ikkje lenger like stort behov for livkyllingproduksjonen.

Les hele intervjuet med Tor Rune Gudmestad, styremedlem i NFL: Bondevennen