Omtalen fra Bondebladet kan leses her: Norske høns sa hei til 640.000 forbrukere