Inntekten til fjørfebøndene har gått kraftig ned de to siste årene, viser tallene til Budsjettnemnda for jordbruket. For dem har inntekten gått ned med 178.300 kroner de to siste årene.

– Jeg tenker at jeg får vondt i magen på vegne av alle fjørfebønder i Norge som jeg representerer. Jeg får vondt av alle bønder som skal prøve å leve av dette, og det er ikke slik at nedgangen er fra en superinntekt i utgangspunktet, sier Kolbjørn Frøseth, styreleder i Norsk Fjørfelag.

 

Kilder: Nationen