Gå inn på NytNorge facebook.com/nytnorge eller Norsk Fjørfelag facebook.com/norskfjorfelag for å se filmene.