Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, Nord-Trøndelag Bondelag, Rogaland Bondelag, Nortura og Norsk Fjørfelag har alle samme ønske inn mot jordbruksforhandlingene i år:

Det bør ikke være langt dyrere for slakteriene å hente kyllinger hos en bonde et stykke unna, enn hos bonden rett utenfor slakteridøra. De vil ha innfrakttilskudd.

Kilde: Bondebladet