Kilde: Faglig Snakka  Øystein Heggdal: Spis mer enmaga dyr