-Dyrevelferd for verpehøns inngår i Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag, men vi har pt ingen oppdaterte kunnskapssammenstillinger om dette temaet, forklarer fjørfeansvarlig ved Veterinærinstituttet Siri Kulberg Sjurseth. Hun mener det er behov for oppdatert kunnskap som vurderer dyrevelferdsaspekter for verpehøns relatert til produksjonsforholdene i dag.

Kilde: Dyrevelferd for verpehøns