• NFL ønsker at markedsreguleringsordningen opprettholdes og at markedsregulator bør ha anledning til å bruke mer nyanserte og produksjonsregulerende virkemidler for å balansere markedet i overskuddssituasjoner.
  • NFL mener at grensene for konsesjonsfri drift ikke må heves på lang tid.
  • NFL foreslår derfor en forenkling i tildelingen av produksjonstilskuddet. NFL foreslår et av to alternativer:
  1.  At alle høner opp til konsesjonsgrensen ,7.500, blir berettiget produksjonstilskudd med minimum uforandret sats; 10 kr per høne. Det ekstra tilskuddet for produksjon i Nord-Norge, 24 kr per høne for de første 1.000 hønene, opprettholdes.
  2. At satsen per høne heves fra 10-12 kr/høne. Det ekstra tilskuddet for produksjon i Nord-Norge, 24 kr per høne for de første 1.000 hønene, opprettholdes.
  • NFL forslår at avskrivningssatsen i det minste opprettholdes eller endres til 8 %, slik at avskrivningstiden blir ca. 20 år.

Les hele Norsk Fjørfelag sitt innspill her: Jordbruksforhandlingene 2016