Mikalsen er gårdbruker fra Kvæfjord i Troms hvor han har verpehøns og sau. Mikalsen har vært styreleder i Norsk Fjørfelag siden 29. mai 2015. Han har i flere år vært vararepresentant i Norsk Fjørfelag sitt styre, og er lokallagsleder i Fjørfelaget Nord.

Styrerepresentant Marianne Storhaug Strøm, fra Klepp i Rogaland, takket av etter 6 års innsats i sentralstyrt, men fortsetter som lokallagsleder i Rogaland Fjørfelag. Storhaug Strøm erstattes av Tone Steinsland fra Bryne i Rogaland. Steinsland er medeier i Steinsland & Co, sitter bla. i styret i Rogaland Fjørfelag og er styremedlem i Eggprodusentenes Interesseklubb.

Ordfører Jostein Ljones fra Kvam i Hordaland takket av som ordfører etter 6 år og erstattes av tidligere styreleder i Norsk Fjørfelag, Jan Arne Broen. Broen er eggprodusent på gården Vinjar på Skarnes i Hedmark. Broen sitter bla. som nestleder i Glåmdal krets Nortura.

Styret i Norsk Fjørfelag har følgende sammensetning for kommende styreår:

  • Styreleder Bernt Mikalsen, Egg -Troms/Finnmark
  • Nestleder John Strømshoved, Kylling -Hedmark/Oppland
  • Styremedlem Ole Petter Riis, Kylling – Trøndelag
  • Styremedlem Ole Henrik Lauritzen, Kalkun – Østfold/Akershus
  • Styremedlem Tone Steinsland, Egg – Rogaland
  • Representant for Kyllingprodusentenes Landslag Tor Rune Gudmestad, Egg – Rogaland

Vararepresentanter til styret:

  • Jarle Hole, Kylling – Rogaland
  • Arne Brå, Egg – Trøndelag

Ordfører og vara:

  • Ordfører Jan Arne Broen, Egg – Hedmark/Oppland
  • Varaordfører Jorulf Refsnes, Egg – Rogaland