2013 og 2014 er i tidligere årsmeldinger beskrevet som begivenhetsrike år for norsk fjørfenæring. 2015 kan beskrives som et nytt år med mye aktivitet.

Les hele Årsmelding for Norsk Fjørfelag 2015 her